Tankinspecties

Alles voor het regelen van inspecties voor uw aardgasvoertuig(en).
De onderstaande bedrijven voorzien uw graag van meer informatie, tevens kunt u ook direct een afspraak inplannen.Achtergrond

De Europese norm ECE R110 voor aardgasvoertuigen, -installaties en -componenten schrijft voor dat aardgastanks na productie minimaal één maal per vier jaar visueel geïnspecteerd moeten worden.
Deze inspectie moet uitgevoerd worden door een gekwalificeerde organisatie en inspecteur, aan de hand van door de tankfabrikant opgegeven instructies. Deze instructies vormen een onderdeel van de typekeuring van de aardgastanks.

In Nederland is de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) als autoriteit verantwoordelijk voor het uitvoer- en toezichtbeleid van deze inspectie eis.Organisaties met een accreditatie volgens EN 17025 voor de ECE R110 mogen volgens de RDW uitvoering geven aan het inspectiebeleid.

Kiwa beschikt over deze accreditaties en kwalificeert externe inspecteurs en werkplaatsen.