Over ons

In Nederland is de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) als autoriteit verantwoordelijk voor het uitvoer- en toezichtbeleid van deze inspectie eis. Organisaties met een accreditatie volgens EN 17025 voor de ECE R110 mogen volgens de RDW uitvoering geven aan het inspectiebeleid.


Kiwa Nederland B.V. beschikt over deze accreditaties en kwalificeert externe inspecteurs en werkplaatsen(zie document RDW-9905006000).